Petter Sprett

Petter Sprett er en naturavdeling med 29 barn i alderen 3-6 år, delt i tre grupper, ikkje alle barna har full plass, så barnegruppa varierer frå dag til dag.

Barna fra 3 til 4 år hører til KENGUBARNA og barna fra 4 til 5 år hører til UGLER. og barna fra 5 til 6 år hører SKULESPIRA. Det er en flott barnegruppe og vi har det veldig kjekt sammen!

Målet vårt er at både barn og foreldre skal føle seg velkomne og oppleve at barna blir tatt godt vare på. Vi ønsker også at barna skal få gode venner og lekekamerater .

Vi tilbringer mye tid ute og legger vekt på at barna skal få gode naturopplevelser og få erfaring med å ferdes i ulikt terreng . Det er viktig for barna å lære om natur og miljø samtidig som de utvikler sine motoriske ferdigheter.

Elles brukar me naturen slik den er. Barna gjer dei aktivitetane dei meistrar etter alder og modning, noko som er viktig for tryggleiken deira. Me er ute heile året, så vi er innom alle årstidene i naturen. I tillegg arbeider me parallelt med tema frå årsplanen.

Både når me leikar og arbeider ute i naturen har vi reglar for korleis vi skal verne om den.

Mottoet vårt er: Me brukar naturen, me forbrukar den ikkje!

 

 

Personvern og cookies